Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste.

1 Rekisterinpitäjä

Meri-Lapin Matkailu Oy

Lukiokatu 10, 95400 Tornio

+358 20 7479 440

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Myyntijohtaja Teija Mikkola teija@visitsealapland.com +358 400 357 420

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä toimii Teija Mikkola S-posti: teija@visitsealapland.com +358 400 357 420

4 Rekisterin nimi

VisitMeri-Lappi on Meri-Lapin Matkailu Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri, johon on merkitty asiakastiedot. Rekisteröinnin perusteena on myynti- tai palvelusuhde Meri-Lapin Matkailu Oy:uun tai Meri-Lapin Matkailu Oy:n palveluihin rekisteröityminen.

 1. Rekisterin tarkoitus
  Meri-Lapin Matkailu Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain

(523/1999) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Meri-Lapin Matkailu Oy:n varauksen tehneiden tai tapahtumaan ilmoittautuneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä.

Meri-Lapin Matkailu Oy:n sisäisesti ylläpitämät yhteystieto- ja asiakasrekisterit ovat Meri-Lapin Matkailu Oy:n

sidosryhmärekisteri sekä Meri-Lapin Matkailu Oy:n varaustietokanta. Henkilötietoja Meri-Lapin Matkailu Oy tarvitsee, jotta varaukset voidaan käsitellä ja vahvistaa. Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta asiakas voi vastaanottaa varauksiinsa liittyvän tiedon Meri-Lapin Matkailu Oy:lta. Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Meri-Lapin Matkailu Oy:n palveluita. Tietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen asiakkaalle, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, laskutukseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä anonyymisti tilastollisiin tarkoituksiin. Tietoja voidaan käyttää asiakkaan suostumuksesta myös mainontaan, markkinointiin, suoramarkkinointiin ja markkinoinnin kohdistamiseen asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.

 1. Rekisterin tietosisältö

Meri-Lapin Matkailu Oy:n asiakkuustiedot

 • Etu- ja sukunimi, • Osoitetiedot
 • Matkapuhelinnumero, • Lankapuhelinnumero, • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika, • Sukupuoli, • Asuinmaa
 • Taloustunniste
 • Tapahtumiin osallistuminen
 • Suoramarkkinointikiellot ja –suostumukset
 • Asiakkaan yksilöivä tunnistenumero
 • Varaukseen liittyvät tiedot kuten majoituskohde, lähtöpäivä, varauspäivä, mahdolliset hotellitiedot, matkan hinta, alennukset ja alennusperusteet, myyntikanava ja mahdollinen virkailija, varausseurue, matkaan liittyvät lisäpalvelut, kanta-asiakasnumerot. Edellä luetellut tiedot tallennetaan, jos ne liittyvät asiakkuuteen.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot
 • Matkailu- ja lisäpalvelujen ostoista ja tarjouspyynnöistä kertyvät tapahtumatiedot asiakkaan

ollessa

 • Varaaja, seuralainen tai osa ryhmää
 • Asiakkaan antamat tiedot asiakaspalveluun liittyvissä tilanteissa
 • Sähköpostimarkkinoinnin hallintajärjestelmä
 • Evästeet tai muut vastaavat tekniikat
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tiedot kerätään VisitMeri-Lappi.fi verkkosivuilla olevan verkkokaupan kautta, jossa käyttäjät täyttävät itse tietonsa. Asiakastietoja saadaan myös puhelimitse, sähköpostilla, sopimuksella tai muulla vastaavalla tavalla.

Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän

palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä henkilötietolain

pykälän 23 osien 2–5 mukaan. EU:n ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta edellytetään EU:n

tietosuojakäytäntöjen täyttämistä.

Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun

tarjoajalle, esimerkiksi Meri-Lapin Matkailu Oy:n yhteismarkkinointiyrityksille (listaus). Asiakkaan tietoja ei

luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa

lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja

velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

 • ei säilytetä paperitulosteena

ATK:lla käsiteltävät tiedot:

 • Sijaitsevat internetpohjaisessa palvelussa, joka on suojattu SSL-protokollan avulla.
 • Käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella käyttäjällä on

henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Rekisterin

käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

 1. Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja

henkilörekisteriin on talletettu. Riittävän tarkka ja yksilöity tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti tämän rekisteriselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

 1. Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Meri-Lapin Matkailu Oy:n asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle

henkilölle joko sähköpostitse tai postitse. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys Meri-Lapin Matkailu Oy:uun. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä.

12 Rekisterin julkisuus

Rekisteri on tarkoitettu Meri-Lapin Matkailu Oy:n suorittamaan asiakas-, viestintä- ja markkinointi- sekä sidosryhmäkäyttöön. Rekisteriä ei luovuteta kolmannelle osapuolelle mihinkään tarkoitukseen.

13 Evästeet

Käyttämällä VisitMeri-Lappi.fi verkkopalvelua hyväksyt evästeiden käytön. VisitMeri-Lappi.fi verkkosivustolla kerätään evästeiden kautta tietoa käyttäjistä. Evästeisiin perustuvat tiedot voivat olla mm. sivustolla tehtyjä toimintoja, sivuvierailuita tai tietoja käyttäjän käyttämistä laitteista. Evästeet ovat käyttäjäkohtaisia, mutta käyttäjiä ei voida tunnistaa, ellei käyttäjä ole itse antanut lisätietoja esimerkiksi lomakkeiden kautta. Käyttäjä voi itse vaikuttaa evästeiden käyttöön oman selaimen asetuksien kautta ja/tai tyhjentämällä selaimen evästetiedot.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.

14 Tietojen poistaminen ja säilytysaika

Tietojen säilytysaika on kulloinkin Suomen laissa toimialalle määritelty aika suostumuksen saamisen jälkeen. Tiedot poistetaan ylikirjoittamalla. Rekisterin tietojen oikeellisuus tarkistetaan säännöllisesti.

Meri-Lapin Matkailu Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot myös, jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii Meri-Lapin Matkailu Oy:a poistamaan häntä koskevat tiedot. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Meri-Lapin Matkailu Oy:n säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 Rekisteriselosteen hyväksyntä

Rekisteriseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 18.1.2021

Suunnittele matkasi tässä